Yabancı Yatırım: Almanya ve Fransa İngiltere ile Arayı Kapattı

Yabancı Yatırım: Almanya ve Fransa İngiltere ile Arayı Kapattı

İngiltere yatırım konusunda Avrupa’daki en iyi lokasyon olma iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Ancak Brexit nedeniyle son dönemde Almanya ve Fransa yabancı yatırımlar konusunda İngiltere ile açığı kapatmayı başardı.

EY tarafından yapılan bir araştırmaya göre geçen yıl İngiltere’ye yabancı direkt yatırım projelerinde %6’lık bir artış gözlenmiş. Buna rağmen, bu oran Fransa’da %31’lik bir büyüme oranı olarak kaydedilirken Avrupa’da ortalama büyüme oranı %10 seviyelerinde seyretmiş.

Araştırma raporuna göre İngiltere, 2017’yi üst üste iki yıl pazar payındaki düşüşle kapattı ve çoğu yatırımcının Almanya’yı favori göstermesi nedeniyle düşüşün devam etmesi bekleniyor. Sayılara göre 2017 yılında İngiltere’de 1205 direkt yatırım projesi gerçekleştirilirken Fransa’da bu sayı 1019’a yükseldi.

EY baş ekonomisti Mark Gregory’nin belirttiklerine bakacak olursak:

  • EY’ın İngiltere’de işletmelere yatırım yapmaktan ziyade projelere odaklandığını belirten Gregory, bir kez daha bireysel sektörlerin iş çevrelerindeki değişikliğe nasıl tepki verdiğine dair ekonomideki kanıtlarını görüyoruz, dedi.
  • Brexit’e sektörlerin verdiği tepkiler karşılaştırıldığında en hızlı değişimin hizmet sektöründe yaşandığı görülmekte buna karşınsa üretim sektörü en yavaş etkilenen sektör durumunda.
  • Yabancı yatırımların İngiltere’de arttığı görülürken bir yandan da Avrupa’da İngiliz yatırımcıların yatırım oranında %35’lik bir artış görülmekte. Bu şekilde bir denge değişiminin neler getireceği ise zamanla görülecek.
  • İngiltere’ye karşı cazip bir hedef olarak yatırımcı duyarlılığının zayıfladığı bir dönemde, dijital bir fırsat olarak doğuyor. Yeni bir odak olarak dijital becerilere, altyapıya, araştırma ve geliştirmeye yapılan yatırımlara ve dijital yönelime ihtiyaç var. Bu yönelim, İngiltere’nin Brexit sonrası dünyada rekabet gücünü koruyacak itici güç olacak.