Portekiz Gayrimenkul Yatırımlarında Yıl Sonuna Kadar Yeni Bir Rekor Bekleniyor

Portekiz Gayrimenkul Yatırımlarında Yıl Sonuna Kadar Yeni Bir Rekor Bekleniyor

Bu yılın ilk yarısında Portekiz gayrimenkul piyasasına geçtiğimiz yılın biraz üzerine çıkılarak yaklaşık 1 milyar euro değerinde yatırım yapıldı. Yapılmakta olan yatırımların değeri ise 3.5 milyon euro olacak gibi görünüyor. Bu senaryoya göre yıl sonunda yeni bir rekora imza atılarak 1.5 milyon euronun işlem göreceği tahmin ediliyor. Toplam hacmin %91’ini elinde tutan yabancı yatırımcı ise piyasaya hakim durumda.

Sektörler Güçlendi

2017 yılının ilk yarısında ulusal gayrimenkul sektörü olumlu bir gelişme gösterdi ve yatırım faaliyetlerinde ortalamanın üzerinde bir sermaye hacmi görüldü. Bu performans, iyi seviyelerde olan talebi besleyerek ekonominin büyümesine katkıda bulundu.

Perakende sektöründe satış hacmindeki artış yıl başından beri devam etti ve artış en belirgin olarak cadde üzeri perakende sektöründe gözlendi. Şirketlerin güveninin artmasıyla birlikte ofis sektöründeki net talep de yükseldi. Tüm bu olumlu gelişmeler, sanayiye güvenin yerine gelmesi ve ihracatın artması şeklinde yansıdı. Turizm sektörünün faaliyet göstergelerinde artış gözlenirken Portekiz’in yeni turist çekim noktalarından biri olduğu kanıtlandı.

Ana Risk: Güvenilirlik

Ülkenin ekonomik durumu analiz edildiğinde, Portekiz toplumunun güveninin henüz kazanılmadığı durumu göz önüne alınırsa gelecekle ilgili en büyük riskin Portekiz ekonomisinin güvenilirliği olduğu gözlendi.  Buna rağmen Portekiz ekonomisi büyüme tahminleri son çeyrekte daha yüksek rakamlarla revize edildi. Bu durum, derecelendirme kuruluşlarının artan güveninin altını çiziyor. Güvenilirlik olsun ya da olmasın, ülke ekonomisinin ulusal ekonomik dokunun yapısal olarak değişmesine yönelik ilk adımları atarak çok olumlu bir gelişme gösterdiği yadsınamaz bir gerçek.

Portekizliler Konuta Yatırım Yapıyor

Portekiz konut sektöründe 2014 yılından beri yoğun bir tanıtım faaliyeti var ve o dönemden beri Lizbon ve Porto’da arz talep dengesi korunuyor. Lizbon’da geleneksel mahallelerdeki yeni projelerde belirgin bir artış varken Porto’daki artış dengelerinde bölgesel farklar daha belirsiz görünüyor. Talep yalnızca yatırım amacıyla değil yerleşme amacıyla da artmaya devam ediyor. İlk çeyrekte %30’dan fazla büyüme görülerek 80’den fazla işlem gerçekleştirildi ve sektördeki yabancı yatırımcı ağırlığına rağmen alımların %38’i ulusal yatırımcılar tarafından yapıldı.