Lizbon Bir Avrupa Yatırım Merkezi Olma Yolunda

Lizbon Bir Avrupa Yatırım Merkezi Olma Yolunda

Portekiz’in istikrarlı gelişime ve özel ticarete öncelik veren düzenlemeleri yöneticileri Portekiz merkezli yatırım fonlarına bakmaya teşvik ediyor. 

Portekiz Ekonomisinin Artan İstikrarı

Bir zamanlar ekonomi konusunda dünyanın önde gelen dergilerinden The Economist’in “Avrupa’nın hasta adamı” diye nitelendirdiği Portekiz, feleğin çarkını kırarak son yedi sene içerisinde çok büyük bir değişim içine girdi. İşsizlik oranındaki ciddi düşüş, Portekiz turizminin hızlı yükselişi ile bütçe açığının tamamı kapandı. Ülkenin son zamanlardaki iyileşmesi borçlanma bedelindeki süratli düşüşte bariz olarak görülüyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün verilerine göre 2012 yılında Portekiz’in uzun vadeli ulusal faiz oranları %10.5’i aşarken bugün %2’nin altında. Ekonomistler Portekiz ekonomisinin canlanmasını dünya genelinde yaşanan ulusal borç krizinin hemen ardından ülkenin yürüttüğü reform çalışmalarına bağlıyor. 

Güçlü Bir İstek

Ulusal ekonomisinin mevcut istikrarlı durumu ve her yıl %0.7’ civarında büyüme gösteren finansal hizmet sektörleri ile Portekiz’in Avrupa finansal hizmet pazarında daha büyük bir rol elde etmeyi amaçladığı aşikâr. Eylül ayında yatırım endüstrisine yapılan bir sunumda ülke ekonomisinin düzenleyicisi Portekiz Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu aksama yaratan bürokratik aşamaların yürürlükten kaldırmasını ve yatırım şirketlerinin teşvikini amaçlayan planlarını açıkladı. Kurumun Avrupa Birliği içerisinde etkin olmayı isteyen yatırım şirketleri için Portekiz’i çekici bir Avrupa merkezi haline getirmek istediği açıkça görülüyor.

Değişen Dinamikler

Portekiz’in varlık yönetim pazarı çok büyük ölçüde banka ağı dağıtımının kontrolünde şekillenmiş durumda. Santander Varlık Yönetim şirketinin Portekiz ayağının sözcüsü Expert Investor araştırma grubuna çoğu durumda her Portekiz varlık yöneticisinin bir dağıtıcı bankaya üye olduğunu ve ilgili fonun neredeyse bütün müşterilerinin bu bankaya bağlı olduğunu dile getirdi. Şirket sözcüsü aynı konuşmanın devamında buna rağmen Portekiz yatırım dinamiklerinde gelişen büyük bir değişime dikkat çekerek varlık yöneticilerinin dünya trendlerini takip etme niyetinde olduklarını ve bunları Portekiz pazarına taşımaya çalıştıklarını ekledi. Her ne kadar ulusal bankacılık grupları Portekiz’in yatırım yönetim sektörünün büyük çoğunluğuna hakimiyetlerini sürdürseler de uluslararası yatırım şirketleri de sağlam temeller kurmaya başladılar. BMO, BlackRock, Schroders ve UBS Varlık yönetimi gibi pek çok küresel yatırım markaları Portekiz’de güçlü bir yapılanma içindeler. 

Pazardaki Açıklık

Uluslarası yatırım markaları ulusal merkezli varlık yönetiminde henüz büyük bir mevki kazanamamış olsalar da, oluşan rekabet ortamı yatırım gruplarının yenilikçi uygulamalara odaklanmasını sağladı. Mevcut talebin büyük çoğunluğunu orta ve küçük büyüklükte karma fonlar oluşturuyor. Karma fonlar yatırımcıların çeşitlendirmeden ve varlık yönetiminden tam olarak faydalanabilmesini sağlıyor ve bu nedenle dünya genelindeki pek çok yatırımcı tarafından tercih ediliyor. Portekiz merkezli yatırım fonlarının ürün inovasyonlarının yeni rekabetçi ortam içerisinde kalıp kalmayacağı belli değil ama bütün işaretler Portekiz’in artık ciddi bir Pazar değişikliğine hazır olduğunu gösteriyor.