İspanya Ekonomisi Büyümeye Devam Ediyor

İspanya Ekonomisi Büyümeye Devam Ediyor

Hükümet Ekonomi Alanındaki Tahminlerini Güncelledi

İspanyol Hükümeti temmuz ayında topladığı olağanüstü Bakanlar Kurulu’nda 2018 bütçesini onayladı ve önümüzdeki dönem için ekonomi tahminlerini yayınladı. Verilere göre İspanya ekonomisinde son yıllarda görülen rekabet gücünün iyileşmesi sayesinde euro bölgesi ülkelerinden daha hızlı bir büyümenin görülmesi bekleniyor.

Resmî açıklamaya göre ülke ekonomisinin 2017’de % 3, 2018’de ise % 2.6 büyümesi bekleniyor, böylece kriz sonrasında birbirini takip eden beş yıl boyunca büyüme devam etmiş olacak. 2017 yılı tahmini, iki ay önce yayınlanan rapora %0.3 yükseltilerek güncellendi. Bu durum hükümetin iyimserliğine işaret ediyor ve İspanya ekonomisinde büyük dinamizm ile daha olumlu bir uluslararası senaryonun beklendiğini gösteriyor.

Bu tahminlere göre İspanya ekonomisi, gelişmiş euro bölgesi ekonomilerine göre daha yüksek bir oranda büyüyecek. Avrupa Komisyonu, diğer euro bölgesi ülkelerinin %2’yi aşmamasını ve aynı zamanda Brexit gibi olayların neden olduğu belirsizliğin, ticari politikaların ve parasal uyaranların geri çekilmesinin etkisini ortaya koyarak önceki mali yıllara kıyasla bir gelişme göstermesini beklemektedir. Buna göre, son dönemde iç talebi ve ihracat talebini daha da arttıracağı düşünülen olumlu ekonomik tabloya rağmen, büyüme tahminleri 2017 yılına çok benzer olarak 2018 için %2.6, 2019 için %2.5 ve 2020 için %2.4 olarak açıklandı.

 

Yeni Büyüme Modeli

İspanya Hükümeti ülke ekonomisi için yeni bir ekonomi modeli öngörüyor. Bunun için, iç talep tarafından desteklenen, dış ticaretin katkısının olduğu büyüme modeline sahip bir senaryo açıklandı. 2020 yılına kadar beş yıllık kesintisiz bir büyümenin görüldüğü bir tablo bekleniyor.

Bu yeni senaryoda, ihracatta %5 civarında bir artışın görülmesi bekleniyor ki bu da tüm zamanların en yükseği olacaktır. Dış ticaret dengesi 2020 yılına kadar pozitif kalacak ve oranlar GSYİH’nın % 2’sine yakın olacaktır. Bu durumda güçlü bir büyüme bağlamında toplam sekiz yıllık dış ticaret fazlası vermesini sağlayacak olan İspanya ekonomisi için rekor bir rakamdan bahsediliyor.

Son görünüm, tüm süre boyunca büyümeye iki puan katkıda bulunacak bir iç talebi göstermektedir. Bu durum, son yıllarda gördüğümüz gibi daha düşük enflasyon seviyeleri ile uyumludur. Hanehalkı gelirinde ve iş yaratımında özel tüketim % 2.5 civarında büyümesi bekleniyor. Diğer yerlerde, yatırımlar, finansman koşullarının iyileştirilmesinden dolayı, özellikle sermaye malları yatırımları %4 oranında büyüyecek.