IMF’den Konut Fiyatları Senkronizasyonu Uyarısı

IMF’den Konut Fiyatları Senkronizasyonu Uyarısı

IMF (Uluslararası Para Fonu) bir bölümü krizden sonra yükselen konut fiyatlarını analiz eden 2018 Finansal İstikrar Raporu’nu yayınladı. Raporda konut fiyatlarının yükseldiğini belirterek Portekiz ve Lizbon’un da dahil olduğu 40 ülke, 44 şehri inceledi.

Küresel Konut Fiyatlarında Yüksek Senkronizasyon

IMF Raporu, küresel konut fiyatlarında yüksek seviyeli senkronizasyon olduğunu söylüyor. Küresel analizin sonucunda rapor, bunun nihai ekonomik ve mali krizlerin yayılmasını kolaylaştırabileceği sonucuna varıyor.

Rapor, konut fiyatlarındaki değişikliklerin hala arazi kullanım düzenlemeleri, vergi politikası ve demografi gibi yerel faktörlere bağlı olsa da son otuz yıldır özellikle özellikle büyük şehirler ve ülkeler arasında gittikçe senkronize hale geldiğinden bahsediyor. Bu durumun özellikle global finansal koşulların bir sonucu olarak ortaya çıktığı düşünülüyor. Gelişmiş ülkelerde ve uluslararası yatırımcıların olduğu büyük şehirlerde, global koşulların yerel konut fiyatlarını daha fazla etkilediği biliniyor.

IMF Raporu konutun “finansallaştırılmasından” yani konutun bir finansal varlık olarak kullanılmasından söz ediyor ve küresel finansal entegrasyon nedeniyle oluşabilecek riskler konusunda uyararak “konut fiyatlarının yüksek senkronizasyonunun gerçek ekonomik faaliyete yönelik bir risk oluşturabileceğini” belirtiyor.

 Yükselen Konut Fiyatları Risk Oluşturabilir

Yükselen konut fiyatları, küresel finansal krizden bu yana birçok ülkede ekonomik iyileşmenin bir özelliği olmuştur. Ancak son zamanlardaki artışlar gelişmiş ekonomilerin destekleyici para politikası ortamında da ortaya çıkarak finansal istikrarsızlığın hayaletini yükseltebilmekte ve  finansal koşulların tersine dönmesine, eş zamanlı olarak da konut fiyatlarında bir düşüşe yol açabilmektedir.

Yüksek konut fiyat senkronizasyonu ve konut piyasalarındaki derin küresel bağlantılara bakıldığında, bu durum bir taraftan faydalı olabilir. Öte yandan yüksek senkronizasyon, yerel konut fiyat dinamiklerini ve konut piyasalarını etkileyen küresel finansal koşulların sonucu olabilir ve böylece yerel ekonomik ve mali şoklar ortaya çıkabilir. Tüm bu durumları gözler önüne seren rapor, kanunları düzenleyenlerin ev fiyatlarındaki senkronizasyonu göz önünde bulundurarak hareket etmeleri gerektiğinin altını çiziyor.