Birleşmiş Milletler ile Ortaklık Kuran Karadağ’ın Potansiyeli Ön Plana Çıkıyor

Birleşmiş Milletler ile Ortaklık Kuran Karadağ’ın Potansiyeli Ön Plana Çıkıyor

Karadağ Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü’yle Anlaşma İmzaladı

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) ve Karadağ geçtiğimiz günlerde masaya oturup Karadağ için bir bölgesel gelişim çerçevesi çizdiler. Buna verilen isim CPF (Country Programming Framework). 2006’da bağımsızlığını kazanan bir ülke olan Karadağ’ın Avrupa ile kurduğu sıkı ilişkiler sayesinde bu tip etkileşimleri oldukça yoğun. CPF 4 Kasım 2017’de Viyana’da imzalandı.

CPF (Country Programming Framework)

Bu CPF, Karadağ’daki sanayinin yoğun bir şekilde gelişmesi ve ilerlemesi adına atılan bir adım. Ekonominin gidişatını garantiye almak ve planlayıp süreci yoğunlaştırmak adına önemli bir adım oldu CPF Karadağ adına.

CPF 2021 yılında kadar olan süreci içine alıyor ve bu dönemdeki ekonomisi adına kararları ve planları içeriyor. Karadağ ekonomisi sanayileşme, yüksek kaliteli ürün üretimi ve kaynak kullanımı özelinde ele alındı CPF’de.

CPF’nin Karadağ adına sağlayacağı yararlardan temel olan üçü şu şekilde: endüstriyel anlamda yarışabilir hale gelmek,  köy kalkınmasını hızlandırmak ve iş imkanları oluşturmak. Bütün bunlar Karadağ’ın 2030’da ulaşmak alt yapı, endüstri ve inovasyon alanlarında ulaşmak istediği seviyeye hizmet ediyor.

Ivan Ivanišević (Karadağ’ın uluslararası ilişkileri genel sorumlusu) yaptığı açıklamada şöyle diyor:

Karadağ hükümetinin Birleşmiş Milletler ile bir ortaklaşmayı kabul etmesi Karadağ’ın potansiyelinin fark edilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılabilmesi adına önemli bir adım oldu.

UNIDO’dan Jacek Cukrowski yapılan bu ortaklaşmanın sebebi olarak Karadağ’ın potansiyelinin Avrupa için heyecan verici olmasını gösteriyor. Aynı zamanda Karadağ’ın bugüne kadar gösterdiği gayretin de ekonomik güçlenmesi adına büyük bir önemi olduğunu söylüyor.