Alpha Bank: Yunanistan Gayrimenkul Sektöründe Neler Oluyor? Konut Fiyatları Endeksi, İnşaat Faaliyetleri, Kısa Dönemli Kiralamalar, Golden Visa…

Alpha Bank: Yunanistan Gayrimenkul Sektöründe Neler Oluyor? Konut Fiyatları Endeksi, İnşaat Faaliyetleri, Kısa Dönemli Kiralamalar, Golden Visa…

Alpha Bank tarafından yapılan açıklamaya göre Yunanistan emlak piyasasında yaşanan toparlanma hem konut fiyatlarındaki artışa hem de inşaat faaliyetlerindeki yükselişe yansıdı. Özellikle emlak fiyatları son on yılda ilk kez yükselişe geçti ve yılın ilk dokuz ayında %1.3’lük bir artış görüldü. Aynı şekilde, inşaat aktiviteleri de 2017 yılının ikinci çeyreğinde artış göstermeye başladı ve 2018 yılı hızlı bir ivmelenme ile devam etti.

Alpha Bank’ın raporuna göre emlak piyasasındaki iyileşme, ekonomik döngünün yeni bir aşamaya girmesine ve yapısal faktörlerdeki iyileştirmelere dayanıyor. Yapısal değişimlere bakıldığında dijital ekonomiye geçişin ve kurumsal çerçevedeki bazı müdahalelerin büyük etkisinin olduğu görülüyor.

Ekonominin Konut Fiyatları Endeksi Üzerindeki Etkisi

2017’den itibaren ekonomik büyümenin kademeli olarak artması konut fiyatları endeksinin istikrara kavuşmasına yardımcı olmuş ve nihayet 2018’de fiyatlar artış göstermiştir. Bu çerçevede önümüzdeki dönem için ekonomide beklenen iyileşme, emlak fiyatlarının daha da yükselmesine sebep olabilir.

İnşaat faliyetlerine dönersek, 2009-2017 dönemindeki ekonomik kriz sırasında konut fiyatları kümülatif olarak %40’lık bir azalma gösterirken inşaat maliyetleri daha az bir oranda düşüş göstermiştir. Konut fiyatlarına oranla yüksek kalan inşaat maaliyetleri piyasayı sekteye uğratmıştır. Ancak, eğilim yılın başından beri tersine döndü ve konut fiyatlarındaki artış inşaat faaliyetlerini teşvik etmeye başladı.

Yurt Dışından Gelen Gayrimenkul Talebinin Etkisi: Kısa Vadeli Kiralamalar & Golden Visa

Ekonomik ve yapısal iyileştirmelerin yanı sıra yabancı talebinin yarattığı bazı faktörler Yunanistan gayrimenkul piyasasını ayağa kaldırmada önemli rol oynamıştır:

  • Popüler platformlar aracılığıyla kısa dönemli kiralama piyasasının genişlemesi,
  • “Yunanistan Golden Visa” programı kabul edilerek, Yunanistan’da 250.000€ veya ve üzeri değerde mülk edinen yatırımcılara ikamet izni verilmesi.

Özellikle Golden Visa programı ile yapılan gayrimenkul yatırımlarının sektördeki etkisinin büyük olduğu düşünülüyor. Rakamlara bakıldığında da, yabancı yatırımların 2016 yılından beri istikrarlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Ocak – Ağustos 2018 dönemine gelindiğinde ise yabancı yatırımın yıllık %170,8 oranında artması bu tabloyu doğruluyor.

Kısa vadeli kiralama piyasasına baktığımızda turizmdeki ivmenin etkisiyle AirBnB, Tripadvisor, Booking.com gibi platformlarda çok sağlam bir arz ve talep olduğunu görüyoruz. Şu anda ülke genelinde 126 binin üzerinde kaydedilmiş kısa dönem kiralama yapılan mülk var. 2010 yılında kısa dönemli kiralama oranının neredeyse sıfır olduğu düşünülürse, çok hızlı bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.