İspanya’da Yatırım Yapmak Neden Tavsiye Ediliyor?

İspanya’da Yatırım Yapmak Neden Tavsiye Ediliyor?
  • Ekonomisinin dünya ekonomisindeki yeri

Ekonomik anlamda İspanya dünyada önemli bir yere sahip. En büyük on dördüncü ekonomi olması ve Avrupa’da beşinci büyük yerel ekonomi olması bu yerin bir kanıtı. Bu yere 46 milyon alıcı gücü ve yılda gelen ortalama 75 milyon turist sayısıyla sahip olmuş İspanya.

  • Avrupa Birliği’ndeki güvenilir pozisyonu

İspanya dünyanın en büyük marketlerinden Avrupa Birliği ile olan kolay iletişimi sayesinde kişi başı yıllık gelir seviyesi 25 bin euronun üzerinde olan bir ülke. Serbest mal taşımı, gümrük vergisi olmayışı, tek para birimine sahip olması ve Avrupa’nın fonlarından rahatça yararlanabilme imkanları gibi sebeplerle potansiyel yatırımcılar için güzel bir olanak.

  • Uluslararası yatırım imkânları

İspanya dünyada dış yatırıma en açık dokuzuncu ülke. Nasıl mı? Oldukça dünyaya açık bir yatırım sahasına sahip olan İspanya, dünyanın on ikinci büyük yabancı alıcı yatırım marketi olarak geçiyor.

Turizmden çevreye, teknolojiden yönetim sektörüne geniş bir sektör ağı için önemli yatırımların kolay ve etkin yapılabildiği bir ekonomi aynı zamanda İspanya ekonomisi.

Bu yaygın uluslararası Pazar hakimiyeti elbette bir yandan İspanya’nın Akdeniz sahasına, Avrupa alanına ve Afrika zincirine fiziki yakınlığının etkisiyle de gelişiyor.

  • İş kurma kolaylıkları

Diğer OECD ve Avrupa Birliği ülkeleri ile olan iletişimi ve bunun yanında farklı amaçlı yatırımların ihtiyaçlarına verebildiği verimli yanıtlar sayesinde İspanya önemli bir yatırım bölgesi.  İspanya yabancı yatırımcılara ekonomik olanakların yanında aynı zamanda hukuksal olarak da kolaylıklar tanıdığı için yatırımcıların seçtiği bir ülke.