Portekiz, Yavaşlayan Avrupa Ekonomisine Karşı Direniyor

Portekiz, Yavaşlayan Avrupa Ekonomisine Karşı Direniyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin önünü çektiği tüm dünya çapında yaşanan ekonomik durgunluk, Portekiz’in olduğu yeri korumakta olan başarılı performansıyla oldukça farklı bir tablo çiziyor. Uzmanlara göre Portekiz’de ekonominin geleceği parlak. Elbette ki yaşanan herhangi bir ekonomik kriz dalgalanma yaratıyor. Ancak uzmanlar Portekiz’in bundan etkilenmeme ihtimalini oldukça yüksek görüyor ve hatta mücadele içerisinde olan Avrupa’ya “umut” vereceğini tahmin ediyorlar.

Diğer Avrupa Ülkeleri Ne Yapıyor?

Büyük resme bakıldığında, Portekiz sağlam ekonomisini korurken, diğer ülkelerin yerlerini korumakta zorlandığı görülmekte. Avrupa’nın lokomotifi olan Almanya’da oldukça hayati olan ihracata bağlı imalat sektörü sekteye uğruyor. İtalya, politik ve ekonomik istikrarsızlıktan giderek daha fazla etkileniyor. İngiltere ise AB ile olan ilişkisi olumsuz yönde etkileyebilecek Brexit’e doğru yöneliyor. Tüm bunların ötesinde, ABD-Çin savaşının yarattığı türbülans ve küresel tedarik zincirlerinin dağılması yıkımı arttırmakta.

Avrupa’nın “Kenarında” Olan Ülke: Portekiz

Euro krizinden bu yana bütçe açığı daralmış ve borçlanma maliyetleri düşmüş olsa da, Portekiz’in borç yükü Yunanistan ve İtalya’dan sonra Euro bölgesinde üçüncü en yüksek seviyededir. Portekiz hükümeti bütçe açığını bu yıl gayri safi milli yurtiçi hasıla (GSYİH)’nın %0.2’sine ve borç oranının %118.6’ya düşmesini hedefliyor. Avrupa’nın geri kalanının yaşadığı ekonomik buhranla kıyaslanınca,  Avrupa’nın “kenarında” olan Portekiz’de ekonomi nispeten canlı kalmaya devam ediyor.

Ulusal mali basına göre, bu ülkenin ihracatının %80’inin Avrupa’ya gitmesine rağmen, Portekiz ekonomisi yavaşlayan Avrupa ekonomisine direnmekte başarılı olan birkaç ülkeden biri. Portekiz ekonomisine yönelik olumlu görünümün ilk ve önemli göstergelerinden birisi de borçları azaltmaya yönelik devam eden ekonomik gelişme. Uzmanlara göre, Portekiz ekonomisi bir yıl önce beklenenden daha hızlı bir şekilde kendisini iyileştiriyor.

Costa, Portekiz Ekonomisinde Yaşanan Gelişmeleri Sürdürmeye Kararlı

Portekiz’de ekonominin iyiye gidişatının önemli kaynaklarından birisi de turizm. Ülkede turizm rekor düzeylere ulaşmak üzere. Bu yıl, Portekiz Merkez Bankası’ndan gelen son verilere göre haziran ayına kadar olan turizm gelirleri 1.5 milyar Euro’ya ulaşmış durumda. Bu rakam, geçen senenin aynı dönemine göre %8.8 artışa tekabül etmekte. Çekici vergi indirimleri, mesken paketleri ve düşük suç oranları ile yatırımcıların  Portekiz’e ve Portekiz ekonomisine olan ilgilerinin devam ettiği aşikar.  

Dinheiro Vivo yaptığı açıklamada şöyle aktardı: “Portekiz, Danimarka, Fransa, Litvanya ve Finlandiya 2019’un ikinci çeyreğinde büyüme oranlarını koruyabilen veya güçlendirebilen ülkeler oldu”. Portekiz’in Almanya ve İtalya’ya yaptığı ihracat, bu ülkelerdeki ekonomik gerilemeye rağmen, makul bir hızda devam ediyor.

Ulusal ve uluslararası mali basını yakından takip ettiklerini aktaran Başbakan Costa, Portekiz ekonomisini daha da iyi bir noktaya getirebilmek için yapılacak çok işleri olduğu konusunda ısrar ediyor. Costa gazetecilere verdiği demeçte, uluslararası alanda yakalanan bu başarıyı devam ettirebilmek için çalışmaya devam etmeli, doğru yatırımlar yapmalı, daha fazla ve daha iyi istihdam ve büyüme için doğru politikaları geliştirmeliyiz dedi.